Zapisy na programy dla rodzin

Dane o żonie

żona

Dane o mężu

mąż

Dane o Państwu

rodzina Data zawarcia ślubu:

Skąd wiedzą Państwo o Programie?

organizacja

Sprawy organizacyjne

Na Program (w formie cyklicznej lub weekendowej) zapraszamy Państwa bez dzieci. Zabrać ze sobą można tylko i wyłącznie niemowlęta, jeżeli nie mogą Państwo zapewnić im innej opieki. Ta informacje nie dotyczy "Rekolekcji dla rodzin".

Wybierany Program
Wiek Państwa dzieci Czy w Programie będzie brał udział również ktoś z Państwa rodziny lub znajomych?
Jeśli tak - powiedzcie jak się nazywają.
Czy istnieją jeszcze inne kwestie, które chcieliby Państwo poruszyć przed Programem? Zgoda na zdjęcia (nieobowiązkowe): Zgoda na przetwarzanie danych:

Podając dane i maila wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Bogu Bliskie z siedzibą pod adresem ul. Kopytowska 31D, 05-860 Święcice (Administrator danych). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, a dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Administrator danych przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności. Ma Pan/i prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych, w trybie i na zasadach określonych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Pokaż pełną wersję polityki prywatności